top of page
Flex PC Logo
Flex PC on a Computer

Klik på ikon for lyd

Flex PC tilbyder audiologer fuldstændig kontrol over både video- og legetøjsvisuel forstærkningsaudiometri (VRA)-systemer fra deres computer. 

bottom of page