top of page
Flex VRA Logo

Brochure

Se din patient på din computer.
Flex Cam on Computer

FlexCam tilbyder en 170 graders synsvinkel, der vises oven på din audiometriske software, hvilket giver audiologer mulighed for at overvåge patienten, mens de udfører audiometrisk test med VRA (visuel forstærkningsaudiometri).

I LOVE Flex Cam!  I will never perform VRA without it again!

Audiologist, Doss Audiology

Flex Cam Camera
Højdepunkter

Kameravisning vises oven på andre vinduer.

Øjeblikkelig bevægelsesvisning (ingen forsinkelse).

Lavprofil magnetisk montering giver dig mulighed for at flytte kameraet efter behov eller flytte det mellem lydkabiner.

bottom of page